سئو سایت خبریسئو سایت خبری با توجه به ترافیک وب سایت های موجود بسیار مهم می باشد در صورتی که وب سایت شما برای رقابت در این نوع وب سایت به خوبی سئو نشده باشد ممکن است زیر انبوهی از وب سایت ها دفن شود 
یک نکته مهم در سئو سایت خبری ایجاد محتوای دست اول می باشد در صورتی که وب سایت شما با محتوای خوب و ایجاد شود شما نیمی از راه را طی کرده اید استفاده مناسب کلمات کلیدی نیز محتوا میتواند بسیار مهم باشد 

 

به روز رسانی وب سایت نیز بسیار مهم می باشد سعی کنید وب سایت خود را همیشه به روزرسانی کنید و اخبار جدی را بلافاصله در وب سایت خود قرار دهید.