وبمستر چیستوب مستر یا Webmasters یک محیط مدیریتی برای مدیریت وب سایت می باشد بهتر است بدانید که هر موتور جستجوگری برای خود یک وب مستر دارد که هر کاربر میتواند با استفاده از یک حساب کاربری یک وب مستر برای وب سایت خود ایجاد کند و وب سایت خود را مدیریت کند

 

با استفاده از وبمستر چه کارهایی را میتوانیم انجام دهیم :

  1. خطاهای وب سایت را مشاهده میکنیم
  2. نحوه ایندکس شدن مطالب را میتوانیم مشاهده کنیم 
  3. در صورتی که وب سایت پنالتی شده بود میتوانی خطای مبتنی بر پنالتی شدن وب سایت به همراه توضیحات را مشاهده کنیم
  4. نقشه وب سایت را ثبت نماییم
  5. ترافیک وب سایت را مشاهده کنیم 
  6. لینک های ورودی ور خروجی را مشاهده کنیم 
  7. و.....

در تصویر زیر یک نمونه از محیط وب مستر که متعلق به گوگل می باشد را مشاهده می کنید؟

وب مستر گوگل